Zprávy

Věda a výzkum

Nutnou podmínkou pro ekonomický růst kterékoliv země je dnes konkurenceschopnost domácích firem v globalizované ekonomice. Ta spočívá zejména v inovacích, které ovšem nevznikají samy od sebe, nýbrž potřebují podmínky ke svému vzniku. Úspěšný vznik inovací počíná v oblastech, které lze shrnout třemi důležitými, zásadními pojmy: věda, výzkum a vývoj. 

R&D

Vědecký výzkum je neoddiskutovatelně přínosem pro každého. Úspěch v chemickém výzkumu je zásadně důležitý pro pokrok v moderní medicíně stejně jako ve stavebnictví či ve strojírenském průmyslu, ať už při výrobě automobilů, nebo domácích spotřebičů. A jelikož vědecký výzkum hraje tak významnou roli v každodenním životě, pro zemi je vlastní špičková a prvotřídní vědecká sféra stěžejním zájmem.

Z těchto důvodů má Unipetrol dvě výzkumná centra - UniCRE a Polymer Institute Brno. Na těchto stránkách jsme se rozhodli naše výzkumná centra představit a seznámit s užitečnou prací, kterou dělají každý den.