Let's talk about it

Moderní obal - holka pro všechno

Obalový průmysl čelí novým výzvám. Dnešní obal musí nejen prodat obsažené zboží. Měl by být vyroben z recyklovatelného materiálu, chránit před zkažením či poškozením, dávat co nejvíce informací a zároveň vytvářet co nejméně odpadu. V důsledku jsou dnešní výrobci obalových řešeních často musí zvážit, která priorita má vlastně přijít dřív.

Plýtvání jídla v. Plýtvání materiálu

Je okurka balená v plastu skvělou cestou, jak snížit plýtvání jídlem nebo zbytečnost? Dá se říct, že okurka je zabalená od přírody a balit ji do plastu je pouhým mrháním materiály a bezdůvodným vytvářením odpadu. Není to ale tak jednoduché. Okurka balená v plastu zůstane čerstvá až čtyřikrát déle než okurka bez obalu. Tím nás inspiruje zvážit, zda je pro společnost vyšší prioritou bránit plýtvání potravin nebo nevytvářet odpad. Je to pouze jedna z otázek, kterou si dnes kladou výrobci obalových řešení.

Co je důležitější?

Obalový průmysl se nachází v neprozkoumaných vodách, kdy se snaží vyhovět několika konkurenčním agendám najednou.  Jak tedy vypadá ideální obalové řešení? Je to obal, který lze používat opakovaně, i za cenu vyšší hmotnosti a nákladům na výrobu? Nebo je „správný“ obal ten nejlehčí a s co nejmenšími nároky na zásoby sladké vody. Mají nám obaly poskytnout co nejvíc informací o obsaženém produktu a pomoci ho prodat? Nebo radši být snadno recyklovatelné, s co nejmenší uhlíkovou stopou?

Historie obalů

Nejen o této problematice si do pořadu „Let’s talk about it“ s Michaelem Londesboroughem přišel popovídat Jeffrey Osterroth, generální ředitel skupiny ATOZ, zajištující B2B komunikaci v oblasti maloobchodu a obalového průmyslu. Společně se zaměřili na vývoj lidského nakládání s obaly, jejich roli v udržování hygieny a zachování čerstvosti potravin i evoluci obalů jako marketingových nástrojů.

Pusťte si jejich rozhovor níže a zjistěte např. jak nárůst internetových obchodů ovlivňuje množství odpadu nebo proč si Jeffrey kupuje výhradně okurky balené v plastu.