Let's talk about it

Moderní obal - holka pro všechno

Ideál moderních obalů aneb holka pro všechno.

Video rozhovor níže

Okurka balená v plastu. Je to skvělá cesta, jak snížit plýtvání jídlem nebo zbytečnost? Dá se říct, že okurka je zabalená od přírody a balit ji do plastu je pouhým mrháním materiály a bezdůvodným vytvářením odpadu. Není to ale tak jednoduché. Okurka balená v plastu zůstane čerstvá až čtyřikrát déle než okurka bez obalu. Tím nás inspiruje zvážit, zda je pro společnost vyšší prioritou bránit plýtvání potravin nebo nevytvářet odpad. Je to pouze jedna z otázek, kterou si dnes kladou výrobci obalových řešení.

Obalový průmysl se nachází v neprozkoumaných vodách, kdy se snaží vyhovět několika konkurenčním agendám najednou.  Jak tedy vypadá ideální obalové řešení? Je to obal, který lze používat opakovaně, i za cenu vyšší hmotnosti a nákladům na výrobu? Nebo je „správný“ obal ten nejlehčí a s co nejmenšími nároky na zásoby sladké vody. Mají nám obaly poskytnout co nejvíc informací o obsaženém produktu a pomoci ho prodat? Nebo radši být snadno recyklovatelné, s co nejmenší uhlíkovou stopou?

Nejen o této problematice si do pořadu „Let’s talk about it“ s Michaelem Londesboroughem přišel popovídat Jeffrey Osterroth, generální ředitel skupiny ATOZ, zajištující B2B komunikaci v oblasti maloobchodu a obalového průmyslu. Společně se zaměřili na vývoj lidského nakládání s obaly, jejich roli v udržování hygieny a zachování čerstvosti potravin i evoluci obalů jako marketingových nástrojů. Pusťte si jejich rozhovor zde a zjistěte např. jak nárůst internetových obchodů ovlivňuje množství odpadu nebo proč si Jeffrey kupuje výhradně okurky balené v plastu. 

Nejnovější díl LTAI vám odpoví nejen na tyto otázky.