Unipetrol | Fuelling Innovations | Články

Zvyšování kvality domácích spotřebičů

Kopolymerizační model pro prodloužení životnosti materiálů

Kvalita domácích spotřebičů se může díky výzkumníkům z Polymer Institute v Brně již brzy výrazně zvýšit. Vytvořili totiž kopolymerizační model, který významným způsobem zvýší kvalitu a mechanické vlastnosti kopolymerových materiálů používaných při výrobě obalů na zmrazené potraviny, částí praček, chladniček, konvic a v automobilovém průmyslu. 

Improving qualities of household appliances
přečtěte si více

„Jedná se o výpočetní program, který na základě provedených experimentů vytváří optimální podmínky pro syntézu materiálů s vylepšenými mechanickými vlastnostmi,“ říká Jan Grůza z polypropylenového oddělení Polymer Institute v Brně, který pracuje na projektu.

Předností tohoto modelu je to, že se řada experimentů nemusí provádět přímo během provozu, protože se simulují s použitím počítače. Tím výrobci ušetří čas i náklady na materiál.

Jak tento model vznikl?

Výzkumníci provedli třicet experimentů, potom zadali výsledky do počítačové databáze a zkoumali, jak změny v proměnných ovlivňují vlastnosti materiálu, konkrétně jeho tuhost a pevnost. Díky tomu tak mohou optimalizovat přípravu materiálu tak, aby se dosáhlo ideální kombinace těchto vlastností a materiál vykazoval požadovanou odolnost.

„Hlavním důvodem, proč jsme vyvinuli tyto modely, bylo vylepšení vlastností materiálů na základě nepatrné změny ve výrobních podmínkách. Tato změna nestojí nic a výsledkem je materiál, který je například o 15 až 20 % pevnější bez změny v tuhosti. To znamená, že je méně náchylný k prasknutí při nízké teplotě, konkrétně při teplotě –20 °C,“ uvádí Jan Grůza.

Široké možnosti použití kopolymerových materiálů

Cílem bylo vytvořit materiál, který bude tak pružný, jak to jen bude možné, s lepšími předpoklady pro využití na trhu. Kopolymery se používají při výrobě částí potrubních systémů, automobilových součástek, součástí praček, chladniček, kávovarů, konvic a obalů na zmrazené potraviny.

Výzkumu zaměřenému na změny ve vlastnostech kopolymerů se věnovali výzkumníci poslední čtyři roky v rámci projektu podporovaného českým státem. Vývoj týkající se aplikace modelu společnosti Unipetrol trval asi šest měsíců.