Unipetrol | Fuelling Innovations | Články

Snižování emisí za pomoci močoviny? Proč ne?!

Zatímco stále čekáme na nejlepší nabídku alternativního paliva, můžeme i tak používat auto, kdy potřebujeme, udržovat uhlíkovou stopu a dodržovat přísné emisní předpisy, a to vše najednou. Jak je to možné? Odpověď na naši otázku přichází z poněkud nečekaného místa - a to v podobě močoviny.

Reducing emissions by the use of urea? Why not?!
přečtěte si více

Ne nejedná se o stejnou kapalinu, kterou si odložíte při návštěvě toalety po třech pivech v hospodě. Tato látka je syntetická, rozředěná v destilované vodě a schopná zlepšit ekologii našich aut jako klíčová přísada AdBlue.

  AdBlue je netoxické, nehořlavé aditivum, které sestává z vysoce kvalitního 32,5% roztoku syntetické močoviny v destilované vodě a pomáhá minimalizovat emise oxidů dusíku (NOx) - nejnepříjemnějších znečišťujících látek, které vycházejí z výfuků vozidel a způsobují problémy s dýcháním u citlivých lidí.

Toto aditivum bylo původně určeno pro použití v dieselových motorech s výfukovým systémem se selektivní katalytickou redukcí (SCR). SCR je způsob přeměny NOx na dvojatomový dusík (N2) a vodu (H2O) za pomoci katalyzátoru. V případě AdBlue funguje jako katalyzátor roztok močoviny v destilované vodě.

  Snižování emisí pomocí AdBlue je poměrně jednoduchý čtyřkrokový proces. Výfukové plyny nejprve procházejí filtrem, který odstraňuje částice sazí. Aditivum AdBlue, které je napuštěno do samostatné nádrže, se potom automaticky vstříkne do výfukového potrubí. Dalším krokem je chemická reakce SCR, která rozkládá oxidu dusíku na dusík a vodní páru. Výsledkem toho je, že z výfukového potrubí vozidla vycházejí pouze tyto dvě neškodné látky.

AdBlue není ani palivo ani aditivum do paliva, ale je to kapalina, která je uložená v samostatné nádrži. Tato technologie se používá u dieselových motorů a nákladních vozidel zkonstruovaných v souladu s normou Euro 4 od roku 2006. Při neustálém hledání nového úžasného alternativního paliva se AdBlue stále více používá i u osobních automobilů. V důsledku stále přísnějších a rychle se měnících emisních norem EU navrhují mnozí výrobci automobilů v současnosti osobní automobily s technologií SRC a nádrží na AdBlue.

Plná nádrž AdBlue může vydržet od patnácti do dvaceti tisíc kilometrů. Když AdBlue začne docházet, rozsvítí se oranžová výstražná kontrolka na palubní desce, často v doprovodu zvukového signálu. To znamená, že je čas doplnit roztok. Toto upozornění se objevuje pravidelně, dokud se AdBlue nedoplní, přičemž se změní na červené a objevuje se stále častěji, když se hladina sníží na kritickou hodnotu. Když AdBlue dojde úplně, auto se nenastartuje.

AdBlue může doplnit odborník v servisu nebo si je může doplnit řidič sám.

Benzina, největší řetězec čerpacích stanic v České republice, nabízí AdBlue pro osobní vozidla přímo ze stojanu na 11 čerpacích stanicích. Veškeré AdBlue dodávané na čerpací stanice Benzina má certifikát kvality, takže si zákazníci mohou být jisti, že AdBlue na čerpacích stanicích Benzina splňuje normu ISO 22241. Čerpací stanice, které nenabízejí AdBlue ze stojanu, nabízejí možnost doplnění aditiva AdBlue z kanystru.

Takže zatímco vědci pořád vyvíjejí dokonalé alternativní palivo, můžeme nadále jezdit, jak potřebujeme, a zároveň pomáhat chránit naše plíce a životní prostředí.