Unipetrol | Fuelling Innovations | Články

Rostoucí zájem o hybridy - víte jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Hybridní pohon automobilů dostává stále větší slovo. Víte však, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými systémy a jaké mají výhody?

Differences among hybrids
přečtěte si více

V současné době získávají hybridní vozidla stále na větší důležitosti. Ekonomické studie odhadují, že v roce 2021 bude po evropských silnicích jezdit místo současných sedmi až 22% hybridů. Co to vlastně je hybridní pohon a jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými systémy?

Hybridní vozidlo pro svůj pohyb kombinuje konvenční spalovací motor, v současné době většinou benzinový, s elektromotorem, který čerpá energii z akumulátorů umístěných pod podlahou nebo v zavazadlovém prostoru.

Elektromotor bývá většinou umístěný mezi spalovacím motorem a převodovkou, kde kromě samotného pohonu zajišťuje i další potřebné funkce. Může třeba nahradit startér nebo alternátor, který běžná auta jinak potřebují, a často také zpětný chod. Většina hybridů totiž couvá na elektřinu. Elektromotory mohou být umístěny i přímo v nábojích jednotlivých kol. Mimo jiné tak mohou suplovat pohon 4x4.

Hlavním důvodem využití hybridního pohonu je snížení celkové spotřeby paliva a potažmo ekologické stopy spalovacích motorů. Druhotnou výhodou je třeba nižší sptořeba provozního materiálu jako brzdových destiček a kotoučů, jelikož elektromotor do jisté míry zastává i funkci brzdění. V případě sportovních vozidel však bývá záměr použití spíš opačný - místo úspory paliva jde hlavně o celkově vyšší výkon.

Mild hybrid

Jako mild hybrid se označuje hybridní pohon, u kterého po celou dobu jízdy pracuje spalovací motor. Elektrický motor jenom pomáhá v určitých situacích, většinou v případě náhle potřeby jako při ostřejším rozjezdu nebo razantnější akceleraci při předjíždění.

Nevýhodou mild hybridu je nemožnost samostatného pohybu pouze na elektřinu. Úspora paliva také není nijak výrazná. Naopak hlavním přínosem mild hybridů je relativně levné technické řešení a možnost vybavit tímto systémem i menší a levnější modely.

Full hybrid

Nejrozšířenějším hybridním systémem je full hybrid, často označovaný prostě jenom hybrid. Hlavním rozdílem oproti mild hybridu je schopnost samostaného pohybu pouze prostřednictvím elektromotoru, tedy bez pomoci spalovacího motoru. Většinou ale pouze při městských rychlostech.

Právě ve městech je full hybrid efektivní, s rostoucí cestovní rychlostí ztrácí svoji výhodu v podobě schopnosti pohybu čistě na elektřinu a přechází do režimu, ve kterém napomáhá spalovacímu motoru.

Plug-in hybrid

Akumulátory hybridních systémů se dobíjejí pomocí rekuperace brzdné energie, kdy se dopředný pohyb vozidla využívá a zpětně ukládá do baterií, nebo pomocí spalovacího motoru, který v tento moment funguje jako generátor elektrické energie. Plug-in hybridní systém navíc umožňuje dobíjet akumulátor přímo z elektrické zásuvky. Z tohoto důvodu mají akumulátory většinou vyšší kapacitu.

Zatímco full hybridy ujedou na plnou kapacitu jen několik jednotek kilometrů, plug-in hybridy zvládnou ujet desítky kilometrů, čímž ještě více snižují spotřebu fosilních paliv. Zároveň jsou schopné pohybu na elektřinu i dálničními rychlostmi. Zásadní podmínkou ekonomičnosti provozu plug-in hybridu je ovšem pravidelné dobíjení akumulátorů ze zásuvky, jelikož vlastními silami se akumulátory většinou nedoplní na maximum.

Více informací o elektro mobilitě: http://www.benzina.cz/CS/aktuality/Stranky/default.aspx