Unipetrol | Fuelling Innovations | Články

Použitý olej na smažení jako možná součást paliva budoucnosti

Místo toho, aby se pak zlikvidoval, ho můžeme znovu použít. Ne k přípravě pokrmů, ale jako součást paliva. Vozidla by mohla jezdit na hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) získávaný z použitého stolního oleje. Společnosti Unipetrol a UniCRE (Centrum pro výzkum a vzdělávání společnosti Unipetrol) nyní vyvíjejí postup, který umožní tento výrobek zušlechtit na vysoce kvalitní palivo pro motorová vozidla. Jak to funguje?

Used frying oil as a possible future fuel component
přečtěte si více

Evropská unie požaduje, aby výrobci paliv postupně zvyšovali podíl biopaliv druhé generace v palivech pro automobily. Předpokládá se, že tato nová generace příměsí nahradí složky biopaliv, které se vyrábí z řepkového oleje, kukuřice, cukrové třtiny a dalších potravinových plodin. Místo toho by měli výrobci používat spíš zemědělský odpad, aby se snížil dopad na produkci potravin.

Tyto látky, které by se mohly v blízké budoucnosti stát biopalivy druhé generace, testují výzkumní pracovníci z UniCRE ve svých laboratořích v Chemparku Záluží nedaleko Litvínova v České republice. Výzkum je součástí mezinárodního projektu COMSYN, do kterého jsou zapojeny instituty a společnosti z Finska, Německa a Itálie.

„Zkoumáme možnosti oddělení a následného zpracování syntetizovaných výrobků s použitím rafinačních technologií. Používáme k tomu pilotní destilační a testovací hydrokrakovací jednotky zakoupené v rámci modernizace výzkumného centra za použití finančních prostředků z evropských fondů. Jednoduše řečeno se jedná o přidání frakcí s podobnými body varu, které se ovšem vyrábí z odpadní biomasy, do stávajících toků v rafinérii. Směs se potom přeměňuje na výrobky vhodné k výrobě vysoce kvalitních paliv pro motorová vozidla,“ vysvětluje ředitel oddělení vývoje a inovací v UniCRED Jiří Hájek. Cílem je výzkum levnějších a účinnějších způsobů výroby biopaliv z odpadní biomasy (odpad ze zemědělské produkce, zpracování dřeva a stavebnictví, např. piliny, sláma nebo jehličí).

Nakupujeme olej od společností McDonald's, KFC a Bohemia Chips

Společnost Unipetrol rovněž podniká kroky k zavedení výroby biopaliv druhé generace do praxe. V rámci testování nových složek používaných v motorové naftě společnost Unipetrol zkoumá nekonvenční materiál – použitý stolní olej. Pro tento tříměsíční zkušební projekt, který je vůbec prvním svého druhu, společnost zakoupila 730 tun použitého stolního oleje.

Olej následně prošel chemickým zpracováním v hydrorafinační jednotce v Chemparku, kdy se asi 80 % obnovitelné suroviny přeměnilo na kapalnou složku vhodnou k finálnímu přidání do motorové nafty.

Zbývající část použitého stolního oleje se přeměnila na metan, propan, benzin a vodu. Více než polovina obnovitelných surovin pochází z Číny, zbytek byl zakoupen v České republice od společností, jako jsou Bohemia Chips, KFC, McDonald's a jiné fastfoodové řetězce.

COMSYN – tento projekt získal finanční prostředky z programu pro výzkum a inovace Evropské unie Horizon 2020 podle grantové smlouvy č. 727476.