Unipetrol | Fuelling Innovations | Články

Ohlédnutí za veletrhem K-2019

Pět cest plastikářského průmyslu k trvale udržitelnému rozvoji: ohlédnutí za veletrhem K-2019

Veletrh K-2019 si vytýčil čtyři hlavní oblasti zaměření: plastikářský průmysl 4.0, plasty pro trvale udržitelný rozvoj, systémová integrace a mladí odborníci. Jelikož je letošní akce úspěšně za námi, rozhodli jsme se ohlédnout za některými z  největších trendů, které jsme zde zaznamenali. Sestavili jsme pět nejdůležitějších témat a směrů, které letošní veletrh vnesl do oboru i do společnosti.

K 2019

1.      Kooperace:

Jako světová jednička mezi veletrhy plastů a kaučuku představuje veletrh K jedinečnou příležitost pro diskusi a spolupráci v rámci celého průmyslového oboru. Hosté a vystavovatelé na veletrhu K-2019 pokryli celý hodnotový řetězec, od vědy a výzkumu, technologií a produkce až po výrobu a recyklaci. Toto široké setkání přineslo vynikající vyhlídky na budování sítí, propagování průkopnických myšlenek a zavádění komplexních řešení.

2.      Funkčnost:

Do nedávné doby se plastikářský průmysl soustřeďoval především na funkčnost materiálu po dobu jeho životního cyklu. V důsledku toho jsme měli k dispozici skutečně univerzální a vysoce kvalitní materiály, které nám umožňovaly vytvářet inovační výrobky ulehčující život, byly efektivnější a dostupnější. Přes veškerý pokrok však průmysl nevěnoval příliš času hledání způsobů, jak zachovat hodnotu materiálu na konci životnosti výrobku. Takový čas nastal teď. Veletrh K-2019 ukázal, že zpracovatelé plastů stále více vyhledávají materiály, které jsou vhodné pro efektivní recyklaci.    

3.      Optimalizace:

Udržitelné průmyslové modely vyžadují efektivní a účinné procesy, což znamená optimalizaci postupů. Právě proto bylo na veletrhu K-2019 několik vystavovatelů z oblasti strojírenské výroby.  Moderní výrobní postupy slibují nižší energetickou náročnost při vyšší produkci, integraci umělé inteligence přinášející vyšší přesnost a efektivitu, výrobu lehkých materiálů pro automobilový průmysl a budoucí bezodpadová řešení v oblasti recyklace.  

4.      Umělá inteligence, robotika a plastikářský průmysl 4.0:

Plastikářský průmysl byl vždy na špici výroby inovativních zařízení, hardwaru. Postupně se však do středu pozornosti dostává výrobní software. Jak nám ukázal veletrh K-2019, zvýšený důraz na optimalizaci postupů, racionálnější funkčnost a na udržitelnou výrobu znamená, že žádná společnost, která si chce v blízké budoucnosti zachovat své postavení, nesmí podcenit zavádění umělé inteligence a robotiky do svého výrobního modelu.

5.      Mladí odborníci:

Stejně jako každý obor hledící do budoucnosti i plastikářský průmysl se snaží získávat nové pracovníky a udržet si odborníky. Letošní veletrh bez vší pochyby ukázal, že má-li přilákat mladé odborníky, musí být plastikářský průmysl stále inovativní, soustřeďovat se na skutečnou dlouhodobou udržitelnost a držet krok s trendy v digitalizaci.

 

Veletrh K-2019 ukázal, že plastikářský průmysl, ačkoli prochází četnými a často zásadními proměnami, je více než připraven takovou výzvu přijmout. Při více než 3 000 vystavovatelů z více než 60 zemí budou některé výjimečné inovace, snahy o spolupráci a úsilí o trvale udržitelný rozvoj zcela určitě pokračovat.