Články

Kdy přijde vodíková ekonomika do ČR?

Česká republika, stejně jako Evropská Unie, stojí na prahu nové, vodíkové dekády. Tato cesta je reálnou možností, jak postupně snížit závislost na fosilních palivech, dekarbonizovat těžký průmysl a splnit ambiciózní cíl nulových emisí CO2 do roku 2050.

12.02.2021