Unipetrol | Fuelling Innovations | Články

Polyolefin - překvapivě šetrný plast

Mediální kampaně zviditelňující znečištění přírody plastovým odpadem svádějí k označení všech plastů jako škodlivých materiálů, které akorát ničí naše životní prostředí a škodí našemu zdraví. Ale i když mají recyklační metody a procesy zpracování jejich odpadu ještě několik kroků k dokonalosti, výhody a přínosy některých plastů pro životní prostředí jsou nepopíratelné. Jedním z takových plastů je polyolefin.

Polyolefin – the surprisingly conscious plastic

Co je polyolefin?

Je to termoplast, používaný k výrobě zejména vstřikovaných produktů, například přepravek, víček na plastové lahve nebo hraček pro děti. Jiným procesem- vyfukováním, vznikají z polyolefinu nádrže či kontejnery.  

Polyolefin je také vhodný pro výrobu fólií na igelitové tašky a sáčky či potravinářské obaly. Též se užívá na vodovodní potrubí, chrániče kabelů nebo izolační desky. Tento víceúčelový materiál nás provází na každém kroku a je překvapivě šetrný k životnímu prostředí.

Proč šetrný?

Důvodů je hned několik. Při výrobě polyolefinu nevznikají žádné toxické zplodiny, což je příznivé pro ovzduší.  Díky typické pevnosti mají výrobky z polyolefinu dlouhou životnost a zároveň jsou lehké.  Pokud jím nahradíme výrobky z tradičních materiálů jako z kovu nebo skla snížíme hmotnost výrobku.  Tak snížíme náklady na energii při výrobě i transportu a tím celkovou zátěž na životní prostředí.

Díky studii agentury Denkstatt je možno náklady i vyčíslit. Studie uvádí, že nahrazení plastů v Evropě by zvýšilo spotřebu energie až o 57%. Navíc by se zvýšili i emise skleníkových plynů, dle studie až o 61%. Jelikož se polyolefin často využívá k výrobě potravinových obalů, do rovnice musíme započítat i jeho přínos pro zachování čerstvosti potravin. Podle již zmíněné studie by se totiž záměnou plastových potravinových obalů zvýšilo množství plýtvaných potravin o 30% z důvodu nízké životnosti.

Další studie, kterou pro Americkou chemickou asociaci provedla firma Trucost, spočítala globální environmentální náklady aplikovaných plastů oproti alternativním materiálům v roce 2014. Výsledky této studie ukázali environmentální náklady jako 3,8krát nižší než náklady materiálů, které by plasty mohly nahradit. Do spočítaných nákladů studie zahrnula náklady na vstupní suroviny i energetické náklady, jak na výrobu produktů, tak na jejich přípravu a využití po skončení životnosti a poškození oceánů.

Výhody a nevýhody polyolefinu

Nízké výrobní náklady, chemická a teplotní odolnost, výborné elektroizolační vlastnosti, snadná zpracovatelnost a zdravotní nezávadnost. To všechno jsou oceňované výhody tohoto užitečného plastu. K tomu ještě připočtěte průhlednost polyolefinových fólií i fakt, že nepropouští vodu a máte ideální obal na potraviny, které ochrání před prachem i nečistotami a prodlouží jejich životnost.

Žádný materiál ale není úplně dokonalý. A tak i polyolefin má své slabé stránky. Je hořlavý a již při vyšších teplotách, například v kontaktu s horkou vodou, měkne a ztrácí na kvalitě. Silnější vrstvy tohoto plastu jsou lehce zakalené, a proto se užívají pro netransparentní nádrže a potrubí. Předměty vyrobené z polyolefinu jsou také poněkud náchylné k mírnému poškození oděrem.

Pokud se produkty z polyolefinu využívají v souladu s jejich určením, slouží k naprosté spokojenosti.