Unipetrol | Fuelling Innovations | Články

Chezacarb: Rytíř v černém brnění

Pomůže vám odblokovat ucpané potrubí, vyztužit pneumatiky a postará se i o vodivost vašich elektrospotřebičů. Když už je u toho, přiloží ruku i k úklidu toxické havárie, bude-li třeba. Ne, nemluvíme o vašem souzeném partnerovi. Váš rytíř v zářivé zbroji se jmenuje Chezacarb.

Chezacarb: The knight in black armor
přečtěte si více

CHEZACARB® vzniká z těžkých ropných zbytků pomocí zplyňovacího procesu a jeho nespornou výhodou je především to, že se dá použít k výrobě řady užitečných produktů, které najde každý z nás doma, ale také má široké ekologické využití, což ocení nejen zarytí ochránci přírody.

Praktické využití

CHEZACARB® AC je vyráběn jako tvarované částice ve formě granulí ve velikosti 0,5-2,5 mm, avšak velikost základních částic se pohybuje okolo 20 nm. Vzhledem ke své unikátní struktuře je primárně využíván v široké oblasti kompozitních materiálů, především všude tam, kde je vyžadována vodivost nebo antistatické vlastnosti vyráběných produktů. Je skvělý pro úpravu elektrické vodivosti plastů, nátěrových hmot a pryží. U plastů a nátěrových hmot pak také napomáhá při úpravě tepelné vodivosti.  

CHEZACARB® všude kolem nás

Sice to není záležitost, které bychom běžně věnovali pozornost, ale s minimálně vynaloženým úsilím tento ropný produkt vskutku najdeme všude kolem nás. Nejčastěji je používán při výrobě trubek, potrubí, přepravních boxů a palet, ale také u textilních a ESD výrobků, tedy produktů, u nichž je potřeba vysoké a kvalitní antistatické ochrany a je jedno, zda jde o ochranné pracovní oblečení, obuv nebo další ochranné prostředky, které jsou potřeba při práci v provozech se statickou elektřinou. Bývá také součástí nejrůznějších geotextilií nebo geomembrán, široké spektrum využití pak je zcela jasné při výrobě kabelů, podlahovin nebo nádrží do automobilů. V domácnosti jej nejčastěji využijete třeba v podobě kanystrů nebo zahradních hadic.

Účinný v ochraně životního prostředí

Možná to zní trošku neuvěřitelně, že by ropný produkt mohl pomáhat jakýmkoliv způsobem v ochraně životního prostředí, ale v případě Sorbentu CHEZACARB® AC95 je tomu skutečně tak. Tento granulát se vyznačuje kromě vysokého měrného povrchu a porozity také malou velikostí částic, které jsou schopny se seskupit kolem kontaminujících látek a vázat je na sebe. A nejen to, dokážou zachytit také těžké kovy.

V praxi se pak nejčastěji CHEZACARB® AC95 používá k likvidaci ropných havárií, k zachycení plynných polutantů, tedy látek, které mají v určitých koncentracích a délce působení velmi škodlivý vliv na všechny živé organismy a tedy i na člověka. Používá se také k čištění technologických zařízení a potrubí a dokáže účinně likvidovat i polotuhé odpady z ještě starých ekologických zátěží. Navíc je neocenitelným pomocníkem při čistění kontaminovaných vod.

Jak vidíte, tento rytíř v černém brnění je připraven vás zachránit v celé řadě situací. Jeho využití je skutečně široké a v boji za čisté životní prostředí hraje nezastupitelnou roli.