Blogy | Fuelling Innovations | Unipetrol a.s. | Česká republika

CERAWeek 2018

V březnu texaský Houston, srdce amerického ropného průmyslu, sehrál roli hostitele letos již 37. ročníku CERAWeek, největšího celosvětového energetického fóra. Heslem letošního zasedání bylo "Tipping Point: Strategies for a New Energy Future" (Bod zlomu: Strategie pro novou budoucnost energie), jež velmi dobře odráží nejistotu, jíž čelí energetický sektor jako celek, od producentů ropy a zemního plynu až po energetické společnosti a výrobce automobilů.

Agenda CERAWeek zahrnovala mnoho otázek: od nejistoty ohledně spotových trhů a geopolitiky až po dlouhodobé účinky technologií, programu ochrany životního prostředí, investic, infrastruktury, jakož i dovedností a pracovních sil zítřka.

Několik slov by mělo být řečeno o historii samotné akce, na které se zástupci PKN ORLEN aktivně podílejí již více než 15 let. Konference byla pojmenována po společnosti Cambridge Energy Research Associates (CERA), společnosti pro výzkum energií a poradenství založené v roce 1983 Danielem Yerginem a Jamesem Rosenfieldem. Firma se rychle proslavila svým kritickým náhledem a nezávislou analýzou energetických trhů, geopolitiky, průmyslových trendů, technologií a strategií. Zakladatel a čelní představitel konference je spoluzakladatel CERA Dr. Daniel Yergin, americký autor, řečník a ekonomický historik, známý především knihou oceněnou Purlitzerovou cenou: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (Epické hledání ropy, peněz a moci, 1992). Jeho knihy The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World (Hledání: Energie, bezpečnost a přestavba moderního světa) a The Commanding Heights (Velitelské výšiny) byly přeloženy do polštiny; poslední z uvedených byla zveřejněna pod záštitou PKN ORLEN jakožto dlouholetého partnera společnosti CERA. Vraťme se nyní k letošní CERAWeek. Akce měla více než 3.500 účastníků (včetně 30 ministrů a funkcionářů) z více než 70 zemí. Plenární část konference obsahovala prezentace týkající se široké škály strategických a investičních úkolů v celém energetickém sektoru, a to jak na celosvětové, tak na regionální úrovni. Více než 400 vedoucích postav z celého světa, které se zúčastnili více než 180 zasedání, se shromáždilo, aby získalo náhled na tyto úkoly a našlo vhodná řešení. Jednou zajímavou iniciativou byla Inovace Agora, která ukázala měnící se obchodní modely a představila nové a vyvíjející se technologie, jež tvoří základ budoucí energetické krajiny: od digitalizace, až po blockchain, robotiku, akumulaci energie a mobilitu.

Kteří řečníci si zasloužili zvláštní pozornost během CERAWeek 2018? Seznam přednášejících zahrnoval výkonné ředitele světových ropných společností: Ben van Beurden, generální ředitel Royal Dutch Shell, Bob Dudley, generální ředitel společnosti BP, Patrick Pouyanne, generální ředitel společnosti Total S.A., Ryan Lance, předseda a generální ředitel společnosti ConocoPhilips, jakož i generální ředitelé národních ropných společností, jako Amin Nasser, prezident a generální ředitel společnosti Saudi Aramco nebo generální ředitel společnosti Petrobras Pedro Parente. Budoucnost ropného průmyslu byla také diskutována představiteli mezinárodních organizací: Mohammad Sanusi Barkindo, generální tajemník OPEC, Fatih Birol, výkonný ředitel International Energy Agency a řediteli automobilových společností: Mary Barra, předsedkyně a generální ředitelka společnosti GM. Konferenci navštívili i politici Rick Perry, ministr energetiky Spojených států a sultán Ahmed Al Jaber, generální ředitel Abu Dhabi National Oil Company, Spojené arabské emiráty.

K jakým závěrům dospěly světové vůdčí osobnosti? Abychom to shrnuli: důvěra v ropný průmysl je zpět. Přestože vzpomínka na klesající ceny ropy je stále čerstvá, je tato situace již minulostí. Tlak nízkých cen uvedl do pohybu mechanismy pro přizpůsobení průzkumných a výrobních nákladů nové cenové hladině. Jak uvedl Bob Dudley z BP, trh je při 66 USD za barel lépe vyrovnaný, než byl při 100 USD za barel. Jelikož poptávka kvůli nízkým cenám roste rekordním tempem, rostou i investice do upstreamového segmentu, a to nejen v USA, ale i v jiných částech světa.

Toto však není důvod pro spokojenost, protože existuje spousta nejistoty. Z krátkodobého hlediska může nárůst produkovaného břidlicového oleje v USA zpomalit růst cen a odrazovat od investic. Z dlouhodobého hlediska existuje nejistota ohledně poptávky po ropě. Žádný z hlavních aktérů neočekává, že bude globální poptávka klesat, ale všichni souhlasí s tím, že se její růst zpomalí. Podle jejich názoru je pravděpodobnější, že se poptávka v příštích několika desetiletích ustálí na určité výši, než že by vyvrcholila. Na cestě ke stabilitě poptávky po ropě by měla cena ropy (reálná cena v dnešních dolarech) narůst a poté se stabilizovat. V jaké výši? Nebyla vyslovena žádná čísla, protože cena jako taková není pro ropný průmysl tak důležitá jako její poměr k nákladům na průzkum a výrobu, které u většiny ropných polí – díky technologickému pokroku – klesají.

Upstreamový sektor sdílí názor, že zásoby ropy jsou dostatečné, aby v dlouhodobém horizontu uspokojily budoucí poptávku s dodržením rozumných cen. To však bude vyžadovat průzkum a zahájení těžby na nových polích (nebo dosud nalezených polích YTF). Potřeba nových polí je zřejmá, jelikož z existujících polí je čerpáno zhruba 2,5–3,0 milionu barelů denně – taková množství musí dnes být těžena, aby mohla být kryta stávající poptávka. Přestože se dnes zdá, že ropný průmysl věří, že poptávka se ustálila, finanční sektor, který poskytuje finanční prostředky pro upstreamové projekty, tuto důvěru nesdílí.

Jádro nejistoty bylo zasazeno v roce 2015, kdy klesla cena ropy, a bylo zřejmé, že tak brzy zase nestoupne. V té době se předpokládalo, že nastane konec (růstu) poptávky po ropě a možnost stabilně nízkých cen. Finanční sektor začal vykazovat známky obav, protože ceny ropy slouží jako základ pro ocenění ropných společností a mnoha finančních aktiv. První obavy vyjádřil Mark Carney, ředitel Bank of England, který na schůzi společnosti Lloyd's of London (pojišťoven a zajišťovacích společností) konané 29. září 2015 v Londýně, upozornil na riziko pro dlouhodobou finanční stabilitu způsobené znehodnocením aktiv energetického sektoru v důsledku klimatických změn. Poté, co Mark Carney, předseda Financial Stability Boardu, mezinárodního orgánu, který sleduje globální finanční systém a podává k němu doporučení, dne 4. prosince 2015 v Paříži oznámil, že bude založena Task Force on Climate-related Financial Disclosures (pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem, TCFD), s Michaelem R. Bloombergem jakožto předsedou. V červnu 2017 vydala TCFD doporučení týkající se zveřejňování informací o ohrožení riziky souvisejícími s klimatem, které se v současnosti stávají standardy pro výkazy společností s příjmy přesahujícími 1 mld. USD. V prosinci 2017 přijalo doporučení TCFD 230 organizací, včetně 150 finančních institucí s celkovým majetkem přesahujícím 80 bilionů USD, mnoho velkých energetických společností, vlád evropských zemí a londýnské burzy. Dle TCFD je energetický sektor vystaven klimatickému riziku v důsledku změn poptávky po fosilních palivech, produkčních a aplikačních technologiích, snížení emisí a dostupnosti vody. Proto doporučení TCFD nepodporují investování do průzkumu a těžby na nových ropných polích.

Další informace o praktických důsledcích této situace pro ropné a plynárenské společnosti dohromady s dalšími připomínkami z CERAWeek budou zveřejněny v dalším příspěvku.



Adam Czyżewski

Adam B. Czyżewski, Ph.D., je od roku 2007 hlavním ekonomem společnosti PKN ORLEN. Specializuje se na změny globálního energetického sektoru, které jsou řízeny ekonomickými politikami a revolučními inovacemi.

DOPORUČUJEME



TAGS