Blogy | Fuelling Innovations | Unipetrol a.s. | Česká republika

Vztahy, které ovlivňují trh s ropou

Není třeba nikoho přesvědčovat o tom, že je těžké předvídat, jak se budou vyvíjet ceny ropy. Důvodem není neznalost mechanismů, které ovlivňují ceny ropy a pohonných hmot, ale výskyt nepředvídatelných událostí, které mění vztah mezi nabídkou a poptávkou. Globální síť vazeb mezi regionálními trhy s ropou a palivy a ekonomikami vytváří motýlí efekt. Symbolický nedovařený netopýr z Wuchan 20. dubna 2020 přiměl prodejce barelů ropy v Cushingu, USA, zaplatit hodně peněz za to, aby se jich zbavily.  Od té doby se objevuje řada publikací, jež se snaží vysvětlit pravidla vládnoucí na tomto specifickém trhu. Jde o to, že ďábel tkví v detailech, které se vyplatí znát.

Vztahy, které ovlivňují trh s ropou

Spotové ceny pro ropy WTI a Brent se určují odlišně.

Spotová cena je cena na fyzickém trhu s krátkou lhůtou dodání, tedy je to cena transakce v konkrétním místě a čase, kdy ropa změní vlastníka s typickou dynamikou tržního obratu.

Spot znamená totéž jako „na místě“, kde je kótovaná cena. Pro WTI spot je to město Cushing ve státě Oklahoma. Tam stále probíhají fyzické transakce s prodejem/převzetím zboží na místě (prodávající a kupující musejí mít prostor ve skladu).

V případě ropy Brent se spot neboli místo obchodování nachází v Severním moři, protože ropa se průběžně nakládá na lodě a náklad často mění vlastníka. Spotovou cenu odhadují mj. agentura Platts a Argus na základě řady informací z fyzických i papírových trhů (o tom za chvíli). Platts odhaduje spotovou cenu ropy zvanou Dated Brent. Jedná se o srovnávací hodnocení fyzické ceny severomořské lehké ropy z koše pěti druhů (Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk a Troll). Termín znamená „datovaný Brent“ a vztahuje se k fyzickým druhům ropy v Severním moři, kteří mají stanovené termíny dodání. Datovaný náklad ropy je často před dodáním do rafinérie několikrát koupený a prodaný. Analýza obchodních transakcí, kterou Platts provádí, končí zveřejněním kótováním Platts Dated Brent - každodenního odhadu ceny Dated Brent na trhu s ropou v Severním moři.

Donedávna byly spotové ceny a ceny v termínových kontraktech na první měsíc prakticky totožné. Proč se teď mezi těmito cenami objevily velké rozdíly? 

Běžné spotové ceny a ceny na komoditních burzách termínových kontraktů front month (na první měsíc) jsou velmi podobné, ale nikoli stejné. Někdy jsou rozdíly viditelnější – obvykle během silných turbulencí na trzích s ropou, protože fyzický trh a papírové trhy reagují na signály různou rychlostí. Důvodem jsou obvykle mj. rozdíly v ocenění nákladů na skladování (očekávaných ve chvíli vzniku kontraktu a realizace dodávky). Kriticky důležitý je tu také úhel forwardové křivky. S rostoucím úhlem (slangově strmost křivky) se zvyšují rozdíly mezi spotovými cenami a cenami termínových kontraktů (známé také jako futures). To je případ, kdy je na spotovém trhu značný přebytek nabídky, který je třeba rychle uskladnit. Motivací k vytváření zásob je strmost forwardové křivky.

Dochází k tomu v důsledku příslušně hlubokého poklesu spotových cen. Rozdílům spotových a futures cen je víc vystavená cena ropy WTI kvůli existenci jediného fyzického kotačního bodu (v Cushingu) a nutnost fyzického odběr ropy po datu splatnosti kontraktu, což znamená dodatečné náklady na skladování, obzvláště pro obchodníky, kteří na takovou možnost nejsou připraveni.

V případě ropy Brent není povinnost fyzicky dodávku převzít, z kontraktů se lze finančně vyvázat.

21. dubna cena ropy WTI klesla na fyzickém trhu do záporných hodnot. Jak se to stalo?

Finanční obchodníci nejsou připravení přijmout fyzické barely ropy. Vyhýbají se pozicím na fyzickém trhu tak, že termínové kontrakty prodávají fyzickým dealerům před termínem jejich splatnosti. Ne všem se to podařilo. Těm, kteří by v květnu museli ropu fyzicky převzít, by vznikly další náklady na skladování, jejichž rozsah lze v situaci, kdy pro ropu neexistuje kupec (ropa během skladování mění majitele), jen těžko předvídat. Raději se jí zbavili za náklady, jejichž výši znali (tedy zápornou cenu - zaplatili kupujícím za odběr ropy).

Jak funguje obchod s termínovými kontrakty na ropu?

Termínové trhy zajišťují likviditu na trhu s fyzickou ropou. Díky termínovým kontraktům může trh s ropou snadno absorbovat a likvidovat přebytky (struktura cen v různých termínech podporuje skladování).

Možnost zajištění proti změnám cen ropy má stabilizační vliv na ziskovost těžby ropy a na ziskovost výroby paliv. Kontrakty vystavují clearingová centra. Prodejní kontrakt je finanční produkt, pokrývající standardizovaný objem ropy. Cenu ropy, na kterou se smlouva stahuje určuje trh. Kupující nabývá kontrakt za tržní cenu a zavazuje se odebrat konkrétní objem ropy k danému datu. Před termínem splatnosti kontraktu je tento závazek opcí, které se lze vzdát prodejem smlouvy. V den splatnosti kontraktu tato opce končí a vlastník kontraktu má povinnost převzít fyzickou dodávku ropy, která mu bude doručena v prvním (druhém, třetím) měsíci po datu ukončení kontraktu.

Jak moc je ropa náchylná ke spekulacím? Není to občas tak, že se tržní cena odchyluje od skutečné hodnoty?

Transakcím na termínových trzích s ropou se slangově říká spekulace. Cena ropy není vůči spekulacím imunní, protože finanční obchodníci diskontují v cenách kontraktů veškeré nové informace, které mohou ovlivnit/změnit podmínky poptávky a nabídky a v konečném důsledku i cenu ropy.

Důležité je časové okno, kterým se na trh a cenu ropy díváme. Finanční dealeři a fyzičtí obchodníci neustále trhy sledují a okamžitě reagují na jakoukoli novou informaci. Zatímco těžařský průmysl a výrobci paliv (rafinérie) vnímají ceny ropy pouze v měsíčních, čtvrtletních a ročních obdobích. V těchto obdobích jsou ceny méně náchylné ke změnám a více závisí na základních faktorech, jako jsou reálná poptávka, těžba nebo změny zásob. O skutečných změnách těchto faktorů se dozvídáme se zpožděním, občas i několikaměsíčním (HPD, změny světových zásob).

Výzkumy ukazují, že spekulace pouze posilují pohyby cen ropy vyplývající z vyhodnocení základních faktorů. Jinými slovy - spekulanti nemění trendy vyplývající ze základních parametrů jako objemy těžby, náklady na těžbu, objemy spotřeby, stav zásob atd.

Tržní cena ropy osciluje kolem své reálné hodnoty – je denně vyšší nižší, ale v průměru musí být taková, aby zajistila rentabilitu těžby na úrovni budoucí spotřeby.  Pokud bude příliš nízká, bude klesat nabídka a cena půjde nahoru (jako tomu bylo v letech 2005-2010).  Když je příliš vysoká, objevují se nové technologie, které zvyšují potenciál těžby, ropy bude příliš mnoho a cena půjde dolů (jako tomu bylo od poloviny roku 2014 do roku 2017).Adam Czyżewski

Adam B. Czyżewski, Ph.D., je od roku 2007 hlavním ekonomem společnosti PKN ORLEN. Specializuje se na změny globálního energetického sektoru, které jsou řízeny ekonomickými politikami a revolučními inovacemi.

DOPORUČUJEMETAGS